شرکت تولیدی های‌دیسک(HIDISC ) اسپانسر رسمی انجمن فریزبی ایران شد

با انعقاد تفاهم نامه ای دوساله با فدراسیون ورزش های همگانی و انجمن فریزبی ایران “های دیسک”اسپانسر رسمی این انجمن شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن فریزبی، این تفاهم نامه که به امضای دکتر فروحی دبیرکل فدراسیون ورزشهای همگانی و مهندس جواد لطفی مدیر شرکت تولیدی “های دیسک “ رسید، از این پس برگزاری مسابقات رسمی انجمن فریزبی با برند “های‌دیسک” به عنوان دیسک استاندارد و مورد تایید انجمن فریزبی مورد استفاده قرار می گیرد.

انتهای پیام/