دیسکاتن

دیسکاتن

دیسکاتن رویدادی شبیه به مسابقه دو و میدانی است که مسافت شروع تا پایان آن می تواند بین 200 تا 1000 متر باشد. این بازی بیشتر در مناطق جنگلی و تفرجگاههای طبیعی قابل انجام است. بازیکنان برای پرتاب های متناوب خود می توانند 2 یا 3 دیسک همراه خود داشته باشند. دیسک بازیکنان باید از بین مسیرهای مشخص و موانع تعبیه شده عبور کند. هدف بازیکنان رسیدن به خط پایان در کوتاه ترین زمان ممکن، استفاده از کمترین تعداد پرتاب و حداقل مسافت طی شده است. زمان مسابقه وقتی به پایان می رسد که دیسک بازیکنان به طور کامل از خط پایان عبور کند.

طبق نقشه و مسیرهای تعیین شده در شکل زیر، بازیکنان باید ازیک سری نقاط عبور و به سمت جلو حرکت کنند. در مسیر نقاطی با حرف T مشخص شده که بازیکن باید از همان نقطه اقدام به پرتاب کند و دیسک باید  از بین دو مانع عبور کند. اگر پرتاب صحیح انجام شد و دیسک از بین دو مانع عبور کرد، بازیکن به مسیر خود ادامه می دهد وگرنه باید یک مسیر اضافه که با نقطه چین(P) مشخص شده است را طی کند که این کار باعث افزایش مسافت و از دست دادن زمان می شود.

دیسکاتن