استان ها

عصر فریزبی در بندرعباس اجرا شد

برنامه عصر فریزبی با حضور اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره چهار بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن فریزبی ، مسئول