استان ها

فراخوان دوره درجه 3 داوری فریزبی

فراخوان برگزاری دوره داوری کشوری، درجه سه فریزبی ویژه آقایان  از طرف انجمن فریزبی فدارسیون ورزشهای همگانی کشور اعلام شد. به گزارش روابط عمومی انجمن