مسابقات میدانی فریزبی بانوان کشور در بندرعباس به روایت تصویر

مسابقات میدانی فریزبی قهرمانی کشور با حضور بانوان ورزشکاران فریزبی کار از سوم تا پنجم اسفندماه 1401 به میزبانی بندرعباس برگزار شد.