حضور رییس انجمن فریزبی کشور در برنامه صبح و نشاط شبکه سوم سیما

حضور رییس انجمن فریزبی کشور در برنامه صبح و نشاط شبکه سوم سیما
رییس انجمن فریزبی فدراسیون ورزشهای همگانی در برنامه صبح و نشاط که به صورت زنده از شبکه سوم سیما روی آنتن رفت حضور یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن فریزبی فدراسیون ورزشهای همگانی، در این برنامه تلویزیونی دکتر ذاکریان به معرفی فریزبی و تشریح برنامه های این انجمن برای توسعه ورزش فریزبی در سطح کشور پرداخت. مهم ترین موضوعی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت برگزاری لیگ دیسک طلایی برای جذب ورزشکاران در رشته فریزبی بود. براساس این گزارش، در این برنامه تلویزیونی همچنین دکتر اسفندیاری مسئول کمیته فریزبی استان گلستان، در مورد این رشته ورزشی و استقبال ورزشکاران از آن به گفت و گو پرداخت. اجرای زنده ورزش فریزبی توسط دکتر عموریزی رییس کمیته فریزبی استان البرز، خانم واثقی رییس کمیته فریزبی استان تهران و جمعی از ورزشکاران فریزبی از دیگر برنامه هایی بود که از قاب شبکه سوم تلویزیون پخش شد.حضور رییس انجمن فریزبی کشور در برنامه صبح و نشاط شبکه سوم سیما

گالری تصاویر