برگزاری گردهمایی سالانه روسای کمیته ورزش فریزبی استانهای کشور

گردهمایی

گردهمایی سالانه روسای کمیته ورزش فریزبی استان های کشور در کمیپه ملی المپیک تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن فریزبی، در این گردهمایی که چهارشنبه یازدهم خردادماه 1401 برگزار شد محمدرضا فروحی دبیرکل و علیرضا مهدوی سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی به سخنرانی پرداختند.

ارائه برنامه ها و تقویم ورزشی سال 1401 انجمن فریزبی ایران توسط  علی ذاکریان رئیس انجمن فریزبی کشور از دیگر برنامه های این مراسم بود.

همچنین در این گردهمایی مجید محمودی دبیر، سارا باقری نایب رئیس، افشین احمدزاده عضو هیئت رئیسه انجمن فریزبی ایران به ارائه برنامه های این انجمن پرداختند.

در این نشست گزارش عملکرد و برنامه های امسال کمیته فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی انجمن فریزبی کشور توسط حمیدعموریزی رئیس این کمیته ارائه و  اعضای حاضر در جلسه نیز به بحث و تبادل نظر در زمینه ارتقا ورزش فریزبی پرداختند.

انتهای پیام/