اقدام شایسته فرهنگی فریزبی کاران کشور در پاکسازی ساحل دریای خزر+ تصاویر

شرکت کنندگان در مسابقات ملی فریزبی دیسک طلایی در اقدامی فرهنگی با حضور در کنار ساحل نسبت به جمع آوری بخشی از زباله های رها شده در ساحل اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن فریزبی کشور و به گفته عمو ریزی مسئول کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی انجمن فریزبی و فرتاش رئیس کمیته فریزبی استان مازندران طرح پاکسازی زباله در ساحل توسط این کمیته با همکاری هیات همگانی استان مازندران و کمیته فریزبی در حضور علیرضا مهدوی رئیس سازمان تفریحی رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی، ذاکریان رئیس انجمن، ابوطالبی رییس و فرتاش مسئول کمیته فریزبی هیات همگانی مازندران و جمعی از ورزشکاران و مربیان در سواحل مازندران برگزار شد.