اعضای جدید هیات رئیسه انجمن فریزبی ایران معرفی شد

اعضای جدید هیات رئیسه انجمن فریزبی ایران معرفی شد

در این مراسم با احترام و قدردانی از زحمات سارا باقری نایب رئیس بانوان انجمن فریزبی ایران، عاطفه انسان به عنوان نایب رئیس جدید این انجمن معرفی شد.

همچنین دکتر محمد پورکیانی، دکتر علیرضا پدرام و دکتر شهرام میرزمانی، سه چهره شناخته شده و پیشکسوت در حوزه تربیت بدنی، اقتصادی، مدیرانی فعال و نام آور به عنوان اعضای جدید هیات رئیسه انجمن فریزبی ایران معرفی شدند تا با دانش و تجربه خود به پیشبرد اهداف انجمن کمک کنند.

این رویداد نشان دهنده رشد و پیشزفت قابل توجه فریزبی در ایران است و انتظار می رود که با این تغییرات، فعالیت های انجمن ورزش فریزبی به سطح بالاتری از تعالی برسد.